“No one travels quite so high as he who knows not where he is going.”
Oliver Cromwell

ברכה

n

אני מברך על התלמיד שבקרבי
אני מברך על המורה שהופיע בקרבתי, שהולך לפני ומאיר עבורי את הדרך
אני מברך על מורתי זיוה ועל מורי פול
אני מברך על דסיקצ’ר ואביו קרישנמצ’ריה
אני מברך על מוריהם ומורי מוריהם
אני מברך על התובנות שצלחו את הדורות

אני מברך על עולם החומר
אני מברך על אמי נורית ועל אבי יעקב
אני מברך על אחותי רויטל ועל אחותי אורית
אני מברך על אבותינו ועל אבות אבותינו
אני מברך על קרובינו, הנוכחים ושעברו
אני מברך על מקורבי לבי ועל שומרי נפשי

אני מברך על השמש, על חומה ועל אורה
אני מברך על האדמה שנושאת אותי ועל השמיים שעוטפים אותי
אני מברך על מרחב החיים שביניהם שבו אני קיים
אני מברך על הייקום העצום המתפרש לכל עבר

אני מברך על המתבונן הנצחי
אני מברך על היוגה, על המחוברות השלמות והשייכות
אני מקדיש את שהתגלה לי למסעינו המשותף

כש-” טקס” הסיום של תרגול היוגה התגלגל לעברית

This entry was posted in inside, Uncategorized, Yoga, Yoga & I, Yoga & Life. You are welcome to add your comment